You are here

Rezervni delovi za galanteriju Rosan

Posuda za dozator tečnog sapuna  Quadro i Mistique - JQ910C+JM910C

Posuda - dozator tečnog sapuna Quadro i Mistique - JQ910C+JM910C

Posuda - dozator tečnog sapuna  Quadro i Mistique - JQ910C+JM910C

SAMO DOZATOR BEZ DRŽAČA.

2.341,20 RSD
Čaša za Mistique i Zerro - JM906C

Čaša za Mistique i Zerro - JM906C

Čaša za Mistique i Zerro - JM906C

SAMO ČAŠA BEZ DRŽAČA.

943,20 RSD
Činija za sapun Mistique i Zerro - (JM907+JZ907) - JM907C

Činija za sapun Mistique i Zerro - JM907C

Činija za sapun Mistique i Zerro - (JM907+JZ907) - JM907C

SAMO ČAŠA BEZ DRŽAČA.

943,20 RSD
Činija za wc četku Mistique i Zerro (JM908 i JZ908) - JM908C

Činija za wc četku Mistique i Zerro - JM908C

Činija za wc četku Mistique i Zerro (JM908 i JZ908) - JM908C

SAMO ČINIJA BEZ DRŽAČA.

1.147,20 RSD
Četka za wc ,serija Mistique i Zerro (JM908,JZ908) - JM908K

Četka za wc ,serija Mistique i Zerro - JM908K

Četka za wc ,serija Mistique i Zerro (JM908,JZ908) - JM908K

SAMO ČETKA ,BEZ POSUDE.

2.101,20 RSD
Čaše Stolz - 1906C  SAMO ČAŠA BEZ DRŽAČA.

Čaše Stolz - 1906C

Čaše Stolz - 1906C

SAMO ČAŠA BEZ DRŽAČA.

943,20 RSD
Činija za sapun Stolz - 1907C  SAMO ČINIJA BEZ DRŽAČA.

Činija za sapun Stolz - 1907C

Činija za sapun Stolz - 1907C

SAMO ČINIJA BEZ DRŽAČA.

943,20 RSD
Činija za wc četku Stolz - 1908C  SAMO ČINIJA BEZ ČETKE.

Činija za wc četku Stolz - 1908C

Činija za wc četku Stolz - 1908C

SAMO ČINIJA BEZ ČETKE.

1.195,20 RSD
Čaša  Quadro - JQ906C  SAMO ČAŠA BEZ DRŽAČA.

Čaša Quadro - JQ906C

Čaša  Quadro - JQ906C

SAMO ČAŠA BEZ DRŽAČA.

943,20 RSD
Činija za sapun - JQ907C  SAMO ČINIJA BEZ DRŽAČA.

Činija za sapun Quadro - JQ907C

Činija za sapun Quadro - JQ907C

SAMO ČINIJA BEZ DRŽAČA.

943,20 RSD
Činija za wc četku Quadro - JQ908C  SANO ČINIJA BEZ DRŽAČA.

Činija za wc četku Quadro - JQ908C

Činija za wc četku Quadro - JQ908C

SAMO ČINIJA BEZ DRŽAČA.

1.147,20 RSD
Četka za wc Quadro - JQ908K

Četka za wc Quadro - JQ908K

Četka za wc Quadro - JQ908K

SAMO WC ČETKA BEZ POSUDE I DRŽAČA.

2.101,20 RSD