You are here

Kućišta za filtere

Geyser zaptivni prsten tip B - 25008

Geyser zaptivni prsten tip B - 25008

Geyser zaptivni prsten tip B - 25008

115,00 RSD
Geyser filter kućište 20 - 50688

Geyser filter kućište 20 - 50688

Geyser filter kućište 20 - 50688

6.900,00 RSD
Geyser filter kućište FH017 10SL 1" - 90052

Geyser filter kućište FH017 10SL 1" - 90052

Geyser filter kućište FH017 10SL 1" - 90052

Kućište magistralnog filtera 10 SL namenjeno je za ugradnju standardnih filterskih ulžaka 10 Slim Line.

Dimenzija priključka 1".

2.400,00 RSD
Geyser filter kućište 10SL 1/2", providan (Standard)-50531

Geyser filter kućište 10SL 1/2", providan (Standard)-50531

Geyser filter kućište 10SL 1/2", providan (Standard)-50531

Kućište magistralnog filtera 10“SL. Dimenzija priključka ½".

1.920,00 RSD
Geyser filter kućište 10SL 3/4", providan (Standard)-50534

Geyser filter kućište 10SL 3/4", providan (Standard)-50534

Geyser filter kućište 10SL 3/4", providan (Standard)-50534

Kućište magistralnog filtera 10“SL. Dimenzija priključka ¾".

1.980,00 RSD
Geyser Kućište magistralnog filtera 1" 10BB bez niplova-50686

Geyser Kućište magistralnog filtera 1" 10BB bez niplova-50686

Geyser Kućište magistralnog filtera 1" 10BB bez niplova-50686

Kućište magistralnog filtera 10 BB. Dimenzija priključka 1".

 

5.490,00 RSD