You are here

Kanalizacione cevi

Spojka za korogovanu cev

Spojka za korogovanu cev 110 *

Spojka za korogovanu cev 110

102,38 RSD
Vinidurit Guma

Vinidurit Guma 110 *

Vinidurit Guma  110

23,40 RSD
Vinidurit cev

Vinidurit cev 160/600 *

Vinidurit cev  fi 160  dužina 6m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

3.203,46 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 315/300 *

Vinidurit cev  fi 315 dužina 3m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

11.435,26 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 40/100 *

Vinidurit cev  fi 40 dužina 1m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

127,69 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 75/100 *

Vinidurit cev fi 75 dužina 1m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

211,69 RSD
Spojka za korogovanu cev

Spojka za korogovanu cev 125 *

Spojka za korogovanu cev 125

127,13 RSD
Vinidurit Guma

Vinidurit Guma 125 *

Vinidurit Guma  125

35,77 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 315/400 *

Vinidurit cev  fi 315 dužina 4m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

13.860,92 RSD
Vinidurit cev

Vinidurit cev 40/200 *

Vinidurit cev  fi 40 dužina 2m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

255,48 RSD
Spojka za korogovanu cev

Spojka za korogovanu cev 160 *

Spojka za korogovanu cev 160

224,04 RSD
Vinidurit Guma

Vinidurit Guma 160 *

Vinidurit Guma  160

48,13 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 200/100 *

Vinidurit cev  fi 200  dužina 1m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

1.078,22 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 315/500 *

Vinidurit cev  fi 315 dužina 5m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

17.326,12 RSD
vinidurit cev

Vinidurit cev 500/100 *

Vinidurit cev  fi 500  dužina 1m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

10.977,91 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 75/300 *

Vinidurit cev  fi 75  dužina 3m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

635,18 RSD
Spojka za korogovanu cev

Spojka za korogovanu cev 75 *

Spojka za korogovanu cev 75

51,19 RSD
Vinidurit Guma

Vinidurit Guma 200 *

Vinidurit Guma  200

87,48 RSD
vinidurit cev

Vinidurit cev 200/200 *

Vinidurit cev  fi 200  dužina 2m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

2.156,45 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 315/600 *

Vinidurit cev  fi315 dužina 6m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

20.791,34 RSD
vinidurit cev

Vinidurit cev 500/200 *

Vinidurit cev  fi 500  dužina 2m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

21.955,66 RSD
vinidurit cev

Vinidurit cev 75/400 *

Vinidurit cev  fi 75 dužina 4m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

769,88 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 110/025 *

Vinidurit cev  fi 110 dužina 0.25m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

83,42 RSD
Vinidurit Guma

Vinidurit Guma 250 *

Vinidurit Guma  250

218,08 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 200/300 *

Vinidurit cev  fi 200  dužina 3m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

3.113,76 RSD
Vinidurit cev

Vinidurit cev 32/025 *

Vinidurit cev  fi 32 dužina 0.25m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

33,67 RSD
Vinidurit cev

Vinidurit cev 50/025 *

Vinidurit cev  fi 50  dužina 0.25

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

49,70 RSD
Korugovana cev

Korugovana cev 110 *

Korugovana cev  110

KORUGOVANE CEVI :

242,54 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 110/050 *

Vinidurit cev  110/050

 

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

142,73 RSD
Vinidurit Guma

Vinidurit Guma 315 *

Vinidurit Guma  315 

295,10 RSD

Stranice