You are here

Kanalizacija

Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 200/500 *

Vinidurit cev fi 200 dužine 5m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

4.717,81 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 32/100 *

Vinidurit cev  fi 32 dužina 1m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

123,48 RSD
Vinidurit cev

Vinidurit cev 500/400 *

Vinidurit cev  fi 500  dužina 4m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

39.919,50 RSD
Korugovana cev

Korugovana cev 160 *

Korugovana cev  160

KORUGOVANE CEVI :

426,10 RSD
Vinidurit kosa račva

Vinidurit kosa račva 110/50 *

Vinidurit kosa račva 110/50

169,33 RSD
Vinidurit kosa račva

Vinidurit kosa račva 315/110 *

Vinidurit kosa račva 315/110

6.589,74 RSD
Vinidurit luk

Vinidurit luk 125/45 *

Vinidurit luk 125/45

253,76 RSD
Vinidurit luk sifonski

Vinidurit luk sifonski 50 *

Vinidurit luk sifonski 50 

70,73 RSD
Nepovratni Ventil

Nepovratni Ventil 125 *

Nepovratni Ventil 125

6.222,73 RSD
Podni slivnik vertikalni metalna rešetka

Podni slivnik vertikalni met.reš. 15x15 *

Podni slivnik vertikalni met.reš. 15x15

532,93 RSD
Vinidurit reducir

Vinidurit reducir 200/160 *

Vinidurit reducir 200/160

897,85 RSD
Vinidurit revizija

Vinidurit revizija 200 *

Vinidurit revizija 200

3.922,14 RSD
Vinidurit T komad

Vinidurit T komad 160/160 *

Vinidurit T komad 160/160

1.216,91 RSD
Vinidurit T komad dupli

Vinidurit T komad dupli 50/50 *

Vinidurit T komad dupli 50/50

162,13 RSD
Vinidurit Guma

Vinidurit Guma 200 *

Vinidurit Guma  200

87,48 RSD
Vinidurit cev

Vinidurit cev 200/600 *

Vinidurit cev  fi 200 dužina 6m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

5.661,40 RSD
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 32/200 *

Vinidurit cev  fi 32 dužina 2m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

246,94 RSD
vinidurit cev

Vinidurit cev 50/050 *

Vinidurit cev  fi 50  dužina 0.50

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

80,20 RSD
Korugovana cev

Korugovana cev 75 *

Korugovana cev  75

KORUGOVANE CEVI :

136,84 RSD
Vinidurit kosa račva dupli

Vinidurit kosa račva dupli 110/50 *

Vinidurit kosa račva dupli 110/50

417,85 RSD
Vinidurit kosa račva

Vinidurit kosa račva 315/160 *

Vinidurit kosa račva 315/160

7.075,43 RSD
Vinidurit luk

Vinidurit luk 125/90 *

Vinidurit luk 125/90

253,76 RSD
Vinidurit luk

Vinidurit luk 75/45 *

Vinidurit luk 75/45

70,19 RSD
Nepovratni Ventil

Nepovratni Ventil 160 *

Nepovratni Ventil 160

8.363,36 RSD
Podni slivnik sa 1 kraka

Podni slivnik sa 1 kraka fi50 *

Podni slivnik sa 1 kraka fi50 

183,60 RSD
Vinidurit reducir

Vinidurit reducir 250/160 *

Vinidurit reducir 250/160

2.662,01 RSD
Vinidurit revizija

Vinidurit revizija 315 *

Vinidurit revizija 315

6.995,06 RSD

Vinidurit T komad 200/110

Kontaktirajte nas za cenu.
Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 110/025 *

Vinidurit cev  fi 110 dužina 0.25m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

83,42 RSD
Vinidurit Guma

Vinidurit Guma 250 *

Vinidurit Guma  250

218,08 RSD

Stranice