You are here

Kanalizacija

Vinidurit cev,kanalizaciona cev

Vinidurit cev 200/300 *

Vinidurit cev  fi 200  dužina 3m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

3.113,76 RSD
Vinidurit cev

Vinidurit cev 32/025 *

Vinidurit cev  fi 32 dužina 0.25m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

33,67 RSD
Vinidurit cev

Vinidurit cev 50/025 *

Vinidurit cev  fi 50  dužina 0.25

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

49,70 RSD
Korugovana cev

Korugovana cev 125 *

Korugovana cev  125

KORUGOVANE CEVI :

308,23 RSD
Vinidurit kosa račva dupli

Vinidurit kosa račva dupli 110/110 *

Vinidurit kosa račva dupli 110/110

722,09 RSD
Vinidurit kosa račva

Vinidurit kosa račva 250/250 *

Vinidurit kosa račva 250/250

6.157,93 RSD
Vinidurit luk

Vinidurit luk 110/90 *

Vinidurit luk 110/90

152,27 RSD
Vinidurit luk 50/90

Vinidurit luk 50/90 *

Vinidurit luk 50/90

42,26 RSD
Nepovratni Ventil

Nepovratni Ventil 110 *

Nepovratni Ventil 110

2.599,26 RSD
Podni slivnik horizontalni met.reš.

Podni slivnik horizontalni met.reš. 15x15 *

Podni slivnik horizontalni met.reš. 15x15

532,93 RSD
Vinidurit reducir

Vinidurit reducir 200/125 *

Vinidurit reducir 200/125

1.198,44 RSD
Vinidurit revizija

Vinidurit revizija 160 *

Vinidurit revizija 160

1.402,74 RSD
Vinidurit T komad

Vinidurit T komad 50/50 *

Vinidurit T komad 50/50

74,14 RSD
Vinidurit Guma

Vinidurit Guma 160 *

Vinidurit Guma  160

48,13 RSD
vinidurit cev

Vinidurit cev 200/400 *

Vinidurit cev  fi 200 dužina 4m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

3.774,24 RSD
Vinidurit cev

Vinidurit cev 32/050 *

Vinidurit cev  fi 32 dužina 0.5m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

62,59 RSD
vinidurit cev

Vinidurit cev 500/300 *

Vinidurit cev  fi 500  dužina 3m

CEVI ZA KUĆNU I ULIČNU KANALIZACIJU

32.933,56 RSD
Korugovana cev

Korugovana cev 160 *

Korugovana cev  160

KORUGOVANE CEVI :

426,10 RSD
Vinidurit kosa račva

Vinidurit kosa račva 110/50 *

Vinidurit kosa račva 110/50

169,33 RSD
Vinidurit kosa račva

Vinidurit kosa račva 315/110 *

Vinidurit kosa račva 315/110

6.589,74 RSD
Vinidurit luk

Vinidurit luk 125/45 *

Vinidurit luk 125/45

253,76 RSD
Vinidurit luk sifonski

Vinidurit luk sifonski 50 *

Vinidurit luk sifonski 50 

70,73 RSD
Nepovratni Ventil

Nepovratni Ventil 125 *

Nepovratni Ventil 125

6.222,73 RSD
Podni slivnik vertikalni metalna rešetka

Podni slivnik vertikalni met.reš. 15x15 *

Podni slivnik vertikalni met.reš. 15x15

532,93 RSD
Vinidurit reducir

Vinidurit reducir 200/160 *

Vinidurit reducir 200/160

897,85 RSD
Vinidurit revizija

Vinidurit revizija 200 *

Vinidurit revizija 200

3.922,14 RSD
Vinidurit T komad

Vinidurit T komad 160/160 *

Vinidurit T komad 160/160

1.216,91 RSD
Vinidurit T komad dupli

Vinidurit T komad dupli 50/50 *

Vinidurit T komad dupli 50/50

162,13 RSD
Vinidurit Guma

Vinidurit Guma 200 *

Vinidurit Guma  200

87,48 RSD

Stranice