Opšti Uslovi korišćenja

Kada se povežete na naš sajt ili mu pristupite, saglasni ste da vas obavezuju opšti uslovi korišćenja navedeni niže, kao i specifični uslovi navedeni na pojedinačnim stranama ovog sajta koji se povremeno ažuriraju. Ako se ne slažete s ovim uslovima, odmah napustite sajt.

Ako nije drugacije naznačeno, ovaj websajt, njegov sadržaj, ime domena i URL: http://www.fontana.rs, vlasništvo su:

Fontana  d.o.o.

Sedište :
Trg Kralja Tomislava 2
24000 Subotica
Tel: Fax: 024/553-910
info@fontana.rs

1. Svrha ovog websajta:
Ovaj sajt, kao i njegov sadržaj, uključujući sve informacije, tekstove, grafike, slike, URL i ostali materijal služe u svrhu opšteg informisanja o firmi Fontana d.o.o.

2. Zaštitni znak i autorska prava
Marka Fontana  d.o.o. i sve registrovane marke firme Fontana  d.o.o. na koje se upućuje na ovom sajtu u vlasništvu su firme Fontana d.o.o. Oni se ne mogu koristiti ni u koju svrhu bez pisanog odobrenja vlasnika.
Saglasni ste da ne umnožavate i ne presnimavate sav ili deo web-sajta ili njegov sadržaj, osim za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ni na kakav medijum bez pisane dozvole firme Fontana  d.o.o.   Fontana d.o.o. ne polaže pravo niti zastupa zaštitne znakove treće strane koji su vlasništvo njihovih vlasnika.

Za više informacija obratite se na:
marketing@fontana.rs

3. Linkovi ka drugim sajtovima
Ovaj sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su ponuđeni radi lakšeg korišćenja, a ne kao odobravanje sadržaja tih sajtova od strane firme Fontana d.o.o. Fontana  d.o.o. ne odgovara za sadržaj webstrana i ne zastupa niti garantuje za sajtove ili materijalni sadržaj takvih websajtova.

4. Ažuriranje informacije
 Fontana d.o.o. nastoji da obezbedi dostupnost sajta u svako doba. Međutim, možda nećete moći da pristupite sajtu ili ćete imati poteškoća zbog tehničkih problema ili tokom radova na održavanju ili nadogradnji. Pored toga, iako Fontana  d.o.o. nastoji da obezbedi ažurnost informacija na sajtu, ona ne garantuje njihovu tačnost niti potpunost, bilo izričito bilo podrazumevano. Sadržaj ovog sajta i sajtova kojima se može pristupiti putem URL mogu biti ispravljeni, izmenjeni ili ažurirani u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.
 Fontana  d.o.o. ne garantuje da je websajt i pristup njemu bezbedan niti da na sajtu nema virusa ili grešaka koji mogu dovesti do štete ili gubitka podataka. Sami snosite odgovornost za zaštitu svojih podataka od virusa.
 Fontana  d.o.o. ne preuzima odgovornost za neposrednu, posebnu, posrednu ili posledičnu štetu bilo koje vrste ili bilo kog uzroka proizašlih iz vaše upotrebe ili nemogućnosti da pristupite sajtu.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
 FONTANA  D.O.O. NI U KOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST NI PREMA JEDNOJ STRANI ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, SLUČAJNU, POSEBNU, ČINJENIČNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE U VEZI SA OVIM SAJTOM ILI POREKLOM SA OVOG SAJTA NITI UPOTREBOM OVOG SAJTA NITI SAJTA ILI RESURSA KOME SE PRISTUPA PREKO LINKA SA OVOG SAJTA NITI ZA PREUZIMANJE ILI PRISTUP MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENU DOBIT, PREKID POSLOVANJA, IZGUBLJENU ŠTEDNJU ILI GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA, NAROČITO ONDA KADA JE FONTANA D.O.O. IZRIČITO UKAZALA NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. OVO ISKLJUČENJE I ODRICANJE ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE PRAVNE RADNJE, BILO DA SU ZASNOVANE NA UGOVORU, GARANCIJI, PRESTUPU ILI DRUGIM PRAVNIM TEORIJAMA.

6. Poverljive i vlasničke informacije
 Fontana  d.o.o. ne želi da prima poverljive niti vlasničke informacije od vas putem našeg websajta. Imajte na umu da će se za svaku informaciju ili materijal poslati firmi Fontana  d.o.o. smatrati da NISU poverljivi. Slanjem informacija i materijala firmi Fontana  d.o.o. dajete firmi Elementa d.o.o. neopozivo ovlašćenje da
neograničeno koristi, umnožava, prikazuje, izvodi, menja, prenosi i distribuira ove materijale ili informacije, i takođe ste saglasni da Fontana  d.o.o. ima slobodu da u bilo koju svrhu koristi sve zamisli, koncepte, znanje ili tehnike koje ste dostavili.

7. Problemi nadležnosti
Ako nije drugačije naznačeno, materijali na ovom websajtu izloženi su jedino u svrhu promocije proizvoda firme Fontana d.o.o. Fontana d.o.o. ne garantuje da su materijali ili proizvodi opisani na sajtu podesni ili dostupni na svim lokacijama.
Uslovi korišcenja podležu i tumače se prema srpskom zakonu bez obzira na odredbe međunarodnog privatnog prava. Ako bilo koja odredba ovog ugovora postane nezakonita, ništavna ili po bilo kom osnovu nesprovodiva, izuzima se iz ovih Uslova korišćenja ali ne utice na važnost i sprovodivost ostalih odredaba.
Ovo je celokupan ugovor između ugovornih strana koji se tice predmeta ovog ugovora i ne može se menjati, osim pisanim putem uz potpis obeju strana.

Obaveštenje o postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti robu nam možete vratiti o našem trošku kurirskom službom BEX .
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na info@fontana.rs

Privatnost podataka

Za uspešnu obradu Vaše narudžbine potrebni su nam Ime Vaše firme (ili vaše ime), ime i prezime kontakt osobe, adresa, PIB, e-mail, telefon, broj telefaxa. Ovi podaci potrebi su nam da Vam isporučimo željenu robu, da stupimo u kontakt sa Vama, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.

Naša je obaveza da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.